Infrapatellaris neuralgie

Wat is Infrapatellaris neuralgie?

Infrapatellaris neuralgie is een pijnlijke aandoening van de infrapatellariszenuw als gevolg van een beschadiging en/of een niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaak

Infrapatellaris neuralgie wordt meestal gezien na een ongeval (knie tegen het dashboard), knieprotheses, kijkoperaties van de knieën en meniscusoperaties.

Klachten/verschijnselen

De klachten bij een infrapatellaris neuralgie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke gevoelens aan de voorzijde en binnenzijde van de knie. De patiënten klagen over een ernstige brandende en stekende pijn.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

  • Diagnostisch onderzoek naar andere niet-lichamelijke factoren, die van belang zijn voor uw pijnklachten, heeft u al door middel van het invullen van de pijnvragenlijsten gedaan.
  • EMG.
  • Een diagnostische proefblokkade van deze zenuw kan de diagnose bevestigen.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

 

 

Sluit de enquête