Lumbale sympathicus blokkade

Wat is een lumbale sympathicus blokkade?

Aan de voorzijde van de lendenwervels (zie figuur 1 bij 5) ligt een zenuwbaan (de sympathische grensstreng of lumbale sympathicus) die deel uitmaakt van een zenuwstelsel dat we zelf niet onder controle hebben. Dit aparte zenuwstelsel regelt o.a. hoeveel bloed er door de bloedvaten gaat. Deze lumbale sympathicus is ook belangrijk voor de pijn. Door blokkades van de lumbale sympathicus kan men de pijn verminderen en soms de doorbloeding van de benen verbeteren. De lumbale zenuwbanen liggen naast de lendenwervels en kunnen met een naald makkelijk bereikt worden. Bij een definitieve blokkade wordt met een naald alcohol of phenol rond lumbale zenuwbanen gebracht om deze te blokkeren. Voordat u een definitieve sympathicus blokkade krijgt, wordt er eerst altijd een proefblokkade uitgevoerd om te kijken of u tijdens deze periode voldoende pijnvermindering heeft.

Figuur 1. Dwarsdoorsnede van het lichaam ter hoogte van de lendenwervels. U kijkt van achteren tegen de rug aan en in het midden ziet U een wervel (3). De grote lichaamsslagader (1) en grote lichaamsader (2) liggen aan de voorkant van deze wervel.  De nieren (4) liggen aan de zijkant van de wervel.

Waar moet ik op letten voordat ik lumbale sympathicus blokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een lumbale sympathicus blokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen lumbale sympathicus blokkade ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt U geen lumbale sympathicus blokkade ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden op een lumbale sympathicus blokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen

Hoe gebeurt de lumbale sympathicus blokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat en televisiemonitors ziet opgesteld.
 • U wordt op de behandeltafel op uw buik gelegd met een kussen eronder.
 • De bloeddruk en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd en er wordt een naald in een ader van de hand (infuusnaald) ingebracht.
 • De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met het röntgenapparaat.
 • Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens word de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naald op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof en lokale verdoving ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Staat de naald op de goede plaats dan wordt er een blokkade gedaan.
 • Bij een definitieve lumbale blokkade wordt naast de lokale verdoving bij de lumbale zenuwbanen ook een kleine hoeveelheid alcohol of phenol bij het lumbale zenuwbanen gegeven om deze te blokkeren.
 • Na deze behandeling moet u op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak na zes tot acht weken met Uw eigen pijnspecialist maken die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Hebben lumbale sympathicus blokkades bijwerkingen?

 • In uiterst zeldzame gevallen kan er een zwelling van het been ontstaan omdat er door de behandeling meer bloed naar het been gaat.
 • Ook kan er een tijdelijke zenuwpijn of gevoelsvermindering ontstaan in de lies en/of in het bovenbeen. Aanraking van dit huidgebied kan onaangenaam en pijnlijk zijn.
 • Deze klachten trekken na enkele weken langzaam weg.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een lumbale sympathicus blokkade kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we zes tot acht weken na de behandeling.
 • Hierna wordt er een controleafspraak na enige weken met uw eigen pijn specialist gemaakt.

 

Sluit de enquête