Meralgia Paraesthetica

Wat is meralgia paraesthetica?

Meralgia Paraesthetica is een pijnlijke aandoening van een huidzenuw aan de zijkant van het bovenbeen als gevolg van een beschadiging en/of het niet goed werken van deze zenuw.

Oorzaak

Meralgia Paraesthetica (MP) kan vele oorzaken hebben en kan daarop worden onderverdeeld in twee groepen: een spontaan ontstane aandoening en door chirurgische operaties ontstaan. Spontaan ontstane meralgia paraesthetica treedt op zonder dat er een eerdere chirurgische operatie heeft plaatsgevonden. De oorzaak is meestal onbekend. Hoewel spontaan ontstaan van deze aandoening kan optreden op iedere leeftijd wordt de aandoening het meest gezien in de leeftijdgroep van 30 en 40 jaar en komt het meer bij mannen voor. Andere oorzaken zijn overgewicht, suikerziekte en zwangerschap.

Klachten/verschijnselen

De klachten bij meralgia paraesthetica bestaan meestal uit onplezierige tintelingen aan de buitenzijde van het bovenbeen. In de meeste gevallen komt het aan één zijde voor. De patiënten klagen over een typische brandende, stekende pijn met tintelingen in de dij. Zij lokaliseren de klachten meestal op de huid zelf. Hoewel soms een pijn bij aanraking wordt gemeld, beschrijven de meeste patiënten een onplezierig veranderd gevoel in plaats van pijn. De klachten kunnen uitgelokt worden door het naar achter strekken van de heup, door de houding in het algemeen en door langdurig staan. Soms verdwijnen de klachten door te gaan zitten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose kan worden gesteld op basis van de klachten en door uitsluiting van andere oorzaken. Neurologisch onderzoek moet altijd plaatsvinden.

Moeten er andere onderzoeken bij mij gebeuren?

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de oorzaak van uw pijn wordt al dan niet tot een lichamelijke behandeling door uw pijnspecialist besloten. Op basis van de uitslagen van de door u ingevulde pijnvragenlijsten kan worden besloten dat er nog aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan en/of dat u naast een lichamelijke behandeling nog een andere behandeling wordt voorgesteld.

Niet-lichamelijke Behandelingen

Als er uitslagen bij uw pijnvragenlijsten afwijkend zijn dan zal uw pijnspecialist u een van de onderstaande niet-lichamelijke behandelingen voorstellen:

Lichamelijke Behandelingen

Medicijnen

Interventionele Pijnbehandelingen

 

 

 

 

Sluit de enquête