Neurologisch onderzoek:

is het onderzoek dat doorgaans door de neuroloog wordt uitgevoerd en waarbij door allerlei testen, zoals het onderzoek van de reflexen, het gevoel, de kracht en de coördinatie, nagegaan kan worden hoe de functie van het zenuwstelsel is.

Neuroomvorming:

ziet men bijvoorbeeld bij operatielittekens waarbij een klein huidzenuwtje doorgesneden kan zijn. Aan het uiteinde van dit doorgesneden zenuwtje kan een soort knopje ontstaan dat we een neuroom noemen. Dit neuroompje kan aanleiding geven tot littekenpijn.

Neuropathie:

is een naam voor ziekte van zenuwen.

Neuropsychologisch onderzoek:

is een onderzoek uitgevoerd door neuropsycholoog die aan de hand van testen (vragenlijsten) onderzoekt hoe de hersenen werken zoals bijvoorbeeld het geheugen, de concentratie en de aandacht.

Sluit de enquête