Per regio - De Pijnwijzer

medicamenteuze behandeling

Welke medicijnen worden bij de pijn bij kanker gebruikt?

 

Bij de medicamenteuze behandeling van nociceptieve pijn bij kanker wordt de pijnladder van de Wereld Gezondheids Raad aangehouden (WHO-pijnladder).

Deze ladder bestaat uit drie treden:

Stap 1, niet-opioïden: bijvoorbeeld paracetamol, ibuprofen, voltaren

Stap 2, zwakke opioïden: bijvoorbeeld tramadol

Stap 3, sterke opioïden: bijvoorbeeld morfine, oxycodon, fentanyl, methadon

Bij stap 2 en 3 wordt altijd een laxans voorgeschreven.

Het verdient aanbeveling bij een eerste opioïd recept de mythes te bespreken. (link naar mythes)

 

Bij de farmacologische behandeling van neuropatische pijn bij kanker worden dezelfde medicijnen gebruikt als bij niet-oncologische neuropatische pijn (link naar pijnmedicijnen)

Veel mensen staan huiverig ten opzichte van het gebruik van opioïden. Natuurlijk hebben opioïden bijwerkingen. Daarom wordt ook altijd een middel tegen darmverstopping (obstipatie) voorgeschreven bij gebruik van opioïden.

Veel vaker echter is de angst voor opioïden gebaseerd op vooroordelen, de zogenaamde mythes.

Bij de medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn bij kanker worden dezelfde medicijnen gebruikt als bij niet-oncologische neuropathische pijn.