Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure Injectie Kaakkopje

Positie en anatomische landmarks

Patient in in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn.

De onderrand arcus zygomaticus wordt gelokaliseerd en vervolgens wordt vlak onder de arcus zygomaticus, vlak voor de uitwendige gehoorgang de gewrichtsspleet gepalpeerd en gemarkeerd. (zie figuur).

Kaakkop_inj

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en eventueel steriel afgedekt. De behandelaar staat naast de patient. De naald (22G) wordt loodrecht (of onder echogeleiding), iets onder arcus zygomaticus tot er botcontact is en wordt de naald iets naar caudaal "gewandeld" tot in de gewrichtsspleet.

Vervolgens wordt de naald wat teruggetrokken en worden het lokaal anestethicum en de corticosteroïden ingespoten (1cc).

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding