Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure Injectie nervus Mentalis

Positie en anatomische landmarks

Patiënt ligt in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn.

Bij volwassenen wordt de tweede bicuspidale tand gelokaliseerd en vervolgens wordt het foramen mentalis gepalpeerd en gemarkeerd. Dit ligt meestal 2.5cm uit de midline (zie figuur).

 

Mentalis_inj

 

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en eventueel steriel afgedekt. De behandelaar staat aan het hoofdeinde achter de de patiënt. De naald (22G) wordt loodrecht (of onder echogeleiding), iets mediaal van het foramen mentalis geïntroduceerd tot er botcontact of paresthesiëen worden waargenomen.

Vervolgens wordt de naald wat teruggetrokken en worden het lokaal anestethicum en de corticosteroïden ingespoten (1cc).

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding