Schouder / Arm

Procedure Injectie Bursa Subacromialis

Positie

De patiënt ligt op zijn rug. Hierna wordt aan de voorzijde de rand en de laterale hoek van het acromion gepalpeerd. Het midden van deze rand wordt gemarkeerd. Het gebied wordt gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Precies in het midden van deze rand wordt de bursa aangeprikt (onder echogeleiding).

Procedure

Er wordt 4 ml bupivacaïne 0,25% + 40 mg corticosteroïden in depot geïnjecteerd.

Schouderbursa_inj

Complicaties

  • De belangrijkste complicatie van de injectie is een infectie.
  • Na de injectie kan er een tijdelijk toename van pijn optreden.