Aangezicht / Hoofd / Nek

infra-orbitalis neuralgie

Definitie

Infra-orbitalis neuralgie is een neurologische aandoening van de n. Infra-orbitalis ten gevolge van een laesie en/of dysfunctie van deze zenuw.

Etiologie

Eventuele oorzaken: Trauma's (orbitafracturen), infecties (sinustis), complicaties na een sinus maxillaris operatie (syndroom van Schluder), primaire zenuwtumoren, dehisentie van het ossale dak van de sinus maxillaris en idiopathisch.

Klachten/verschijnselen

De belangrijkste klacht is een meestal unilaterale pijn van de wang, boventanden en bovenkaak. De pijn kan geprovoceerd worden door scheren en heeft een neuropathisch karakter. De klachten worden gezien als een sinusitis maxillaris.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Algemeen en neurologisch onderzoek en KNO-onderzoek.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

De diagnose kan worden gesteld op basis van de anamnese en door uitsluiting van KNO-oorzaken.
CT-scan van de sinussen, eventueel MRI bij verdenking primaire zenuwtumor.
Een diagnostische proefblokkade van de n. Infra-orbitalis kan de diagnose bevestigen.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)

  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)

  • TSK (bewegingsangst)

  • PCS (catastroferen)

  • HADS (angst en depressie)

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandeling