Aangezicht / Hoofd / Nek

N. Mentalis Neuralgie

Definitie

N. Mentalis neuralgie is een pijnlijke neurologische aandoening van de n. Mentalis als gevolg van een laesie en/of dysfunctie van deze zenuw.

Etiologie

De oorzaak van n. Mentalis neuralgie kan velerlei zijn. De meest komende oorzaak is een complicatie van een tandheelkundige behandeling. Wanneer de voorgeschiedenis dit niet vermeld kan deze neuralgie een eerste teken zijn van een (systeem)maligniteit.

Klachten/verschijnselen

De patiënten klagen over een doof gevoel van de wang en de onderlip met een neuropathisch pijnkarakter.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Allereerst moet een neurologisch onderzoek van de wang en de lippen gedaan worden Een goed en zorgvuldig onderzoek van de mond en onderzoek door de tandarts is altijd noodzakelijk. Daarnaast moet indien noodzakelijk oncologische screening plaatsvinden wanneer geen tandheelkundige anamnese aanwezig is.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

Bloedonderzoek levert geen additionele informatie op.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingsmogelijkheden

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen