Aangezicht / Hoofd / Nek

SUNCT (Short Lasting Unilateral Neuralgiform Headache Attacks with Conjunctival Injection and Tearing rhinnorhoea and forehead sweating)

Etiologie

De etiologie van SUNCT is onbekend, wel wordt er een betrokkenheid van de posterieure hypothalamus verondersteld. Hierbij zou een centrale disinhibitie van de autonome reflex van de trigeminus bestaan.

Definitie

SUNCT is een zeldzame aandoening die volgens de International Classification of Headache geclassificeerd wordt, tezamen met de cluster headache en de paroxysmale hemicrania, onder de TAC (Trigeminal Autonomic Cephalalgia).

Klachten/verschijnselen

De patiënt klaagt over kortdurende aanvallen van eenzijdige stekende en bonzende hoofdpijn (5 tot 240 sec) die gepaard gaat met tranenvloed en roodheid van de conjunctiva. Tussen de aanvallen zijn de helft van de patiënten niet pijnvrij. Andere autonome verschijnselen zijn verstopte neus, ooglidoedeem, zweten en/of blozen van het gezicht.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

De diagnose wordt op het klinisch beeld gesteld. Uitgebreid neurologisch onderzoek, met name van de craniële zenuwen, is geïndiceerd.

De patiënten reageren niet op indomethacine wat als typisch bij deze aandoening wordt geduid.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

Uitsluiting van pathologie van de achterste schedelgroeve en van de hypofyse met een MRI is geïndiceerd.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

  • Zuurstof inhalatie (100%, 12 liter/min) om de aanvallen te couperen.
  • Intraveneus lidocaine 1.5-3.5 mg/kg/uur om de aanvallen te couperen
  • gabapentine, lamotrigine en topiramate (preventief)

Interventionele pijnbehandeling