Aangezicht / Hoofd / Nek

Supra-orbitalis neuralgie

Definitie

Supra-orbitalis neuralgie is een neurologische aandoening van de n. Supra-orbitalis ten gevolge van een laesie en/of dysfunctie van deze zenuw.

Etiologie

De oorzaak kan zijn trauma (direct trauma), infectie (sinusitis) en idiopathisch.

Klachten/verschijnselen

De belangrijkste klacht is een meestal unilaterale pijn van het voorhoofd en het oog. De pijn kan geprovoceerd worden door aanraken en heeft een neuropathisch karakter.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Algemeen lichamelijk en neurologisch onderzoek en KNO-onderzoek.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

De diagnose kan worden gesteld op basis van de anamnese en door uitsluiting van KNO-oorzaken.
CT-scan van de sinussen. Een diagnostische proefblokkade van de n. Supra-orbitalis kan de diagnose bevestigen.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandeling