Elleboog / Pols / Hand

Epicondylitis Lateralis (Tenniselleboog)

Definitie

Epicondylitis Lateralis is een ontsteking van de peesaanhechting van een van de polsextensoren en gaat gepaard met pijn in de laterale elleboog en onderarm.

Etiologie

De oorzaak voor het ontstaan van de pijn bij een Epicondylitis Lateralis (EL) is een overbelasting van één van de pols extensoren, waarbij een mucoïde degeneratie ontstaat met neovascularisatie.
De incidentie in de eerste lijn is 1 op 1000/jaar.

De overbelasting van de pols extensoren kan een gevolg zijn van zowel schouderfunctiebeperkingen, elleboogsbeperkingen, als beperkingen van de pols. Ook sport (bv tennis) speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een EL.

Functiestoornissen van de cervicale wervelkolom en cervicothoracale overgang kunnen een rol in de etiologie spelen. Het is dan ook van groot belang naast het onderzoek van de elleboog ook de schouder- en polsfunctie in het onderzoek te betrekken.

Klachten/verschijnselen

Over het algemeen wordt het klachtenpatroon gekenmerkt door pijn in de elleboog bij activiteiten waarbij de polsextensoren zijn betrokken.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Voor het onderzoek van een EL betreft vooral pijnprovocatie door het uitvoeren van de weerstandstesten van de polsextensoren. Daarnaast moet de actieve en passieve beweging van flexie en extensie van de elleboog geëvalueerd worden. In het onderzoek moet ook de pols- en schouderfunctie betrokken worden.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Bij langdurig aanblijven van de klachten: röntgenfoto's, echografie en MRI-onderzoek

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Andere Behandelingen

Interventionele Pijnbehandelingen