Elleboog / Pols / Hand

Epicondylitis Medialis (golfarm)

Definitie

Epicondylitis Medialis (golfarm) is een ontsteking van de peesaanhechting van één van de flexoren/pronatoren en gaat gepaard met pijn in de mediale elleboog en onderarm.

Etiologie

De oorzaak voor het ontstaan van pijn bij een Epicondylitis Medialis (EM) is een overbelasting van één van de flexoren/pronatoren, waarbij een mucoïde degeneratie ontstaat met neovascularisatie.

De incidentie is waarschijnlijk veel lager ( 7-10 keer) dan de Epicondylitis Lateralis in de eerste lijn.

De overbelasting van de flexoren/pronatoren kan een gevolg zijn van zowel schouderfunctiebeperkingen, elleboogsbeperkingen, als van beperkingen van de pols. Ook sport (bv honkbal, golf) speelt een belangrijke rol in het ontstaan van een EM.

Functiestoornissen van de cervicale wervelkolom en cervicothoracale overgang kunnen een rol in de etiologie spelen. Het is dan ook van groot belang naast het onderzoek van de elleboog ook de schouder- en polsfunctie in het onderzoek te betrekken.

Klachten/verschijnselen

Over het algemeen wordt het klachtenpatroon gekenmerkt door pijn in de elleboog bij activiteiten waarbij de flexoren/pronatoren zijn betrokken.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Het onderzoek van een EM betreft vooral pijnprovocatie door het uitvoeren van de weerstandstesten van de flexoren/pronatoren. Daarnaast moet de actieve en passieve beweging van flexie en extensie van de elleboog geëvalueerd worden.

In het onderzoek moet ook de pols- en schouderfunctie betrokken worden.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • In de beginfase is bij ongecompliceerde EM beeldvorming en laboratorium onderzoek niet geïndiceerd.
  • Bij langdurig aanblijven van de EM zijn röntgenfoto's, echografie en MRI- onderzoek geïndiceerd.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen