Gegeneraliseerde Pijn

Dunnevezelneuropathie

Definitie

Dunnevezelneuropathie is een neurologische aandoening van de perifere zenuwen, die gepaard kan gaan met pijn op basis van een dysfunctie van de dunne zenuwen.

Etiologie

De etiologie van dunne vezel neuropathie is grotendeels onbekend en wordt gekenmerkt door afname van de dunne A-delta vezels en C-vezels.

Er is een relatie met andere ziektebeelden zoals diabetes, sarcoïdose, auto-immuun ziekten, bindweefselaandoeningen, hypothyroïdie, paraneoplastische syndromen, hyperlypidemie, statines, anti-retrovirale behandelingen en infecties.

Klachten/verschijnselen

Patienten klagen over constante pijn in de handen en voeten. Het kan een: brandende pijn (65.6%), scherpe pijn (16.4%), aanvalsgewijs (4.5%), jeuk (5.9 %) en diepe stekende pijn (4.5%) zijn of met een thermale allodynie gepaard gaan (3%).

Daarnaast kunnen ook autonome stoornissen optreden (47.8%), zoals hypo- of anhydrosis, vasomotore dysfunctie zoals overmatig blozen, orthostatische hypotensie, blaas- en darmfunctiestoornissen.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Algemeen lichamelijk onderzoek en een uitgebreid neurologisch onderzoek is van groot belang om andere oorzaken uit te sluiten. Doorverwijzing naar een internist, longarts en neuroloog is meestal geïndiceerd.

Het neurologische onderzoek dient ten minste het volgende te omvatten: (1) sensibiliteitsonderzoek van alle kwaliteiten, waarbij er moet worden gelet op symmetrie en een distale proximale gradiënt; (2) reflexen; en (3) onderzoek van de kracht, temperatuursgewaarwording (vitale sensibiliteit). Ook allodynie en hyperpathie kunnen voorkomen als onderdeel van het probleem.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Het aanvullend onderzoek moet gericht zijn op uitsluiten van andere oorzaken door desbetreffende specialismen.
  • Electromyografische evaluatie
  • QST is altijd geïndiceerd.
  • Huidbiopt

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Primair moet de behandeling gericht zijn op eventueel aangetoonde oorzaken.

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen: