Heup / Lies / Been

N. Femoralis Neuropathie

Definitie

N. Femoralis Neuropathie is een neurologische aandoening ten gevolge van een laesie of dysfunctie van deze zenuw en gaat gepaard met pijn en neurologische uitval in het verzorgingsgebied van de n. Femoralis.

Etiologie

Een Femoralis Neuropathie kan vele etiologieën hebben, waarbij een laesie ten gevolge van heupoperaties zoals het plaatsen van een heupprothese het meest voorkomt (2%). Daarnaast kunnen diabetes, iliacus haematoom, bestraling, prostaatoperaties, gynaecologische laparoscopie, uremie en tumoren aanleiding geven tot een Femoralis neuropathie.

Klachten/verschijnselen

De symptomen bij een Femoralis neuropathie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke sensaties aan de voorzijde van het bovenbeen.

De patiënten klagen over een typische brandende, stekende pijn met een tintelende sensatie in het bovenbeen. Tevens kan er een allodynie worden gerapporteerd. Patiënt kan klagen over een krachtsvermindering die zich vooral manifesteer tijdens het trappenlopen.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Algemeen neurologisch onderzoek en vooral in het gebied van de n. Femoralis kan de diagnose bevestigen.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Met name moet een diabetes mellitus uitgesloten worden.
  • Bij verdenking van andere pathologie is doorverwijzing geïndiceerd.
  • EMG van de N. Femoralis aan beide kanten kan de neuropathie aantonen.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen:

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen: