Heup / Lies / Been

N. Ilioinguinalis neuralgie

Definitie

Ilioinguinalis Neuralgie is een neurologische aandoening ten gevolge van een laesie of dysfunctie van deze zenuw. Dit gaat gepaard met pijn in het verzorgingsgebied van de n. Ilioinguinalis.

Etiologie

Een Ilioinguinalis Neuralgie ontstaat door een traumatische laesie bij laagabdominale incisies zoals bij de Pfannenstielincisie, een appendectomie, bij " bone harvesting" van de bekkenkam, bij nierbiopsie en liesbreukoperaties. Bij deze laatste ingreep heeft 5%-53% ernstige pijn een jaar na de operatie.

Klachten/verschijnselen

De symptomen bij een Ilioinguinalis Neuralgie bestaan meestal uit onplezierige pijnlijke sensaties in de onderbuik en lies uitstralend naar bovenbinnenzijde van het bovenbeen tot aan het scrotum of de labia majora. De patiënten klagen over een ernstige brandende en stekende neuropathische pijn.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Bij neurologisch onderzoek kan een allodynie in het gebied van de n. Ilioinguinalis gevonden worden.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • EMG

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen:

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen: