Heup / Lies / Been

Meralgia paraesthetica

Definitie

Meralgia Paraesthetica (MP) is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door paraesthesiëen en doofheid in een anterolateraal gebied van het dijbeen op basis van een laesie (compressie) en/of disfunctie van de n. cutaneus femoralis lateralis.

Etiologie

Meralgia paraesthetica kent vele etiologieën hebben en kan worden onderverdeeld in twee groepen: spontaan ontstaan en iatrogeen.

Spontaan ontstane MP treedt op zonder dat er een eerdere chirurgische ingreep heeft plaatsgevonden en kan onderverdeeld worden in een idiopathische, een metabole en/of mechanische vorm. Hoewel spontaan ontstaan van meralgia paraesthetica kan optreden op iedere leeftijd wordt de aandoening het meest gezien in de leeftijdgroep van 30 en 40 jaar. De incidentie van meralgia paraesthetica zou hoger zijn bij mannen.

Daarnaast is er een relatie met obesitas, diabetes en zwangerschap. Echter, meralgia paraesthetica wordt ook gezien bij kinderen met een relatief slanke lichaamsbouw.

Klachten/verschijnselen

De symptomen bij een meralgia paraesthetica bestaan meestal uit onplezierige paraesthesieën aan de buitenzijde van het bovenbeen. In de meeste gevallen komt het unilateraal voor, maar in 20% kan het aan beide benen voorkomen.

De patiënten klagen over een typische brandende, stekende pijn met een tintelende sensatie in de dij. Zij lokaliseren de symptomen meestal op de huid zelf. Hoewel soms een allodynie wordt gerapporteerd, beschrijven de meeste patiënten een onplezierig tintelend gevoel (dysaesthesie) in plaats van pijn.

De klachten van een meralgia paraesthetica kunnen geprovoceerd worden door het extenderen van de heup, door de houding en door langdurig staan. Soms verdwijnen deze symptomen door te gaan zitten.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek is er meestal sprake van een pijnlijke palpatie van het ligamentum laterale inguinale op het punt waar de zenuw het ligamentum inguinale kruist. Sommige patiënten hebben ook haarverlies in het gebied van de n. cutaneus femoralis lateralis door het constante wrijven van de patiënt in het aangedane gebied.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

 • Op indicatie kan een radiografie van het bekken worden gemaakt om ossale tumoren uit te sluiten.
 • Bij verdenking van een tumor (incl. retroperitoneaal) in het bekken zijn MRI of echografisch onderzoek geïndiceerd.
 • Bij een verdenking van een metabole oorzaak is bloedonderzoek geïndiceerd inclusief schildklierfuncties.
 • Bij twijfel kan neurofysiologisch onderzoek worden verricht.
 • Een positief diagnostisch block, waarbij de n. cutaneus femoralis lateralis met een zenuwstimulator is gelokaliseerd, met 8 ml bupivacaïne kan de diagnose in de meeste gevallen bevestigen. Hierbij moet men bedenken dat een negatief diagnostisch block ook verklaard kan worden door een abnormaal verloop van de n. cutaneus femoralis lateralis.

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

 • RAND-36 (kwaliteit van leven)
 • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
 • TSK (bewegingsangst)
 • PCS (catastroferen)
 • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen:

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen:

Interventionele behandelingen:

 • Chirurgische interventie van een pijnlijke MP moet gereserveerd worden voor uitzonderlijk ernstige gevallen waarbij nader onderzoek is gedaan of andere psychocognitieve factoren zijn uitgesloten.