Knie / Enkel / Voet

N. infrapatellaris neuralgie

Definitie

N. Infrapatellaris Neuralgie is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door pijn en/of uitval op basis van een laesie en/of dysfunctie van de n. Saphenus.

Etiologie

Een Infrapatellaris Neuralgie kan ontstaan door een direct trauma van deze zenuw (dashboard trauma), knieprotheses, arthroscopie en meniscusoperatie,.

Klachten/verschijnselen

De patiënten met een n. Infrapatellaris neuralgie klagen over pijn, sensibiliteitsverlies, hyperalgesie en allodynie aan de anteromediale zijde van de knie, lateraal van de kniepees.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Bij neurologisch onderzoek kan een allodynie en een hypoalgesie vastgesteld worden in het verzorgingsgebied van de n. Infrapatellaris.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Geen

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen: