Knie / Enkel / Voet

Mortonse neuralgie

Definitie

Mortonse Neuralgie is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door pijn op basis van een laesie (compressie) en/of dysfunctie van de derde plantaire interdigitale zenuw van de voet.

Etiologie

Mortonse neuralgie ontstaat door compressie van de zenuw tussen de kopjes van de 3e en 4e metacarpalia en het ligamentum transversum.

Het komt vooral voor bij vrouwen van middelbare leeftijd en kan ontstaan door excessieve belasting van de voorvoet zoals op hoge hakken lopen. Daarnaast spelen een doorgezakte voorvoet en traumata een rol.

Door langdurige irritatie van de zewuw ontstaan microtraumata die op den duur zenuwdegeneratie, fibrosevorming en verdikking van de zenuw (neuroom) veroorzaken. Deze neuroomvorming zorgt voor verdere beschadiging en toename van de klachten.

Klachten/verschijnselen

De symptomen bij een Mortonse neuralgie bestaan uit pijn ter hoogte van de derde teen en voorvoet en wordt geprovoceerd door voorvoetbelasting en/of lopen.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Bij lichamelijk onderzoek is de handgreep van Morton ( compressie metacarpalia) het meest kenmerkend.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Geen

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandelingen: