Knie / Enkel / Voet

N. Peroneus Neuralgie

Definitie

N. Peroneus Neuralgie is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door pijn en/of uitval op basis van een laesie en/of dysfunctie van deze zenuw.

Etiologie

Een Peroneus Neuralgie kan ontstaan door traumatische laesies, tumoren en metabole aandoeningen.

Met name rond de heup (acetabulum fractuur, incidentie 16% -33%), het fibulakopje (tibiaplateau en fibulafracturen, incidentie 1%, knieprotheses) en de enkel (enkeloperaties (enkelfracturen), enkeldistorsie) is de zenuw gevoelig voor beschadiging.

Ook extreem gewichtsverlies postoperatief in combinatie met bedrust kan tot een peroneus neuropathie leiden.

Klachten/verschijnselen

Aanvankelijk klagen patiënten met een n. Peroneus neuralgie over pijn, sensibiliteitsverlies, hyperalgesie, allodynie in de laterale zijde van het onderbeen en de voetrug. Daarnaast kan er sprake zijn van motorische uitval in de zin van een klapvoet.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Bij neurologisch onderzoek kan de aard van het sensibiliteitsverlies en de motorische uitval een indicatie geven over het niveau van de peroneuslaesie. Daarnaast kan een allodynie en een hypoalgesie vastgesteld worden in het verzorgingsgebied van de n. Peroneus.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • EMG

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Interventionele pijnbehandelingen: