Knie / Enkel / Voet

Tarsaaltunnel

Definitie

Tarsaal Tunnel Syndroom is een neurologische aandoening gekarakteriseerd door pijn en/of uitval op basis van een laesie en/of dysfunctie van de n. Tibialis in de tarsale tunnel.

Etiologie

De oorzaak is een compressie van de n. Tibialis door het flexor retinaculum in de tarsale tunnel, gelegen tussen de mediale malleolus en de achillespees.

Omdat een groot aantal patiënten een voorgeschiedenis van een enkeltrauma heeft (17% - 43%), is postraumatisch de meest frequente oorzaak. Daarnaast is er een relatie met diabetes, hypothyrioidie, jicht en mucopolysaccharidose.

Spierhypertrofie (m. abductor hallucis) en verdikte pezen (m. flexor digitorum longis) kunnen op de tarsale tunnel drukken en zenuwcompressie veroorzaken.

Acuut Tarsaal Tunnel Syndroom wordt wel gezien bij marathonlopers. Bij de zogenaamde "joggersvoet" ontstaat door repetitieve irritatie van de mediale plantaire tak bij het Tarsaal Tunnel Syndroom

Klachten/verschijnselen

De patiënten met een Tarsaal Tunnel Syndroom klagen over brandende pijn en dysaesthesie in de plantaire voorvoet en tenen en in de hiel. De klachten worden geprovoceerd door lopen.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Het neurologisch onderzoek kan volledig normaal zijn, maar kan ook gepaard gaan met sensibiliteitsverlies en motorische uitval van de teenabductoren en korte flexoren, al of niet met atrofie.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Bij verdenking van systeemaandoeningen zoals diabetes, hypothyroidie, jicht en mucopolysaccharidose is internistische evaluatie geboden.
  • Een compartiment syndroom van de diepe flexoren moet worden uitgesloten.
  • Differentiaal diagnostisch is een Mortonse Neuralgie van belang.
  • Daarom is electromyografische evaluatie altijd geïndiceerd.

Behandeling

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

Andere Behandelingen

Interventionele pijnbehandelingen:

  • Lokale infiltratie van de N Tibialis
  • PRF-behandeling van de N Tibialis