Knie / Enkel / Voet

Voetarthrose

Definitie

Voetarthrose is een degeneratieve afwijking van de voetgewrichten die bij overbelasting en systeemaandoeningen ontstaat en gepaard kan gaan met ontstekingverschijnselen.

Etiologie

De oorzaak van voetarthrose zijn degeneratieve veranderingen van de voetgewrichten op basis van leeftijd, infecties, een doorgemaakt trauma of in het kader van een systeemaandoening zoals diabetes en reumatoïde artritis.

Klachten/verschijnselen

Over het algemeen wordt het klachtenpatroon gekenmerkt door pijn in de voet bij activiteiten. Met name lopen provoceert de pijnklachten. Tevens kunnen er perioden zijn met zwelling van de voet. Wanneer ook andere gewrichten meedoen moet een systeemaandoening verondersteld worden.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Voor het onderzoek van de voet is naast palpatie passieve en actieve translaties van de samengestelde ossale onderdelen van de voet.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

Conventionele radiologie van de voet. Bij verdenking van een systeemaandoening is doorverwijzing naar een reumatoloog geïndiceerd. Daarnaast dient diabetes uitgesloten te worden..

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen

Somatische Behandelingen:

Farmacologische behandelingen:

  • In zijn algemeenheid wordt primair conservatief behandeld. Invasieve behandelingen betreffen (wanneer geïndiceerd) meestal lokale injecties met corticosteroïden en een lokaal anestheticum.
  • Farmacologische behandeling: acetaminophen, cyclooxygenase-2 (COX-2), (NSAID's), topical NSAID's
  • Fysiotherapie: oefentherapie.
  • Manuele Geneeskunde/Manuele Therapie: mobilisaties.

Interventionele pijnbehandelingen

  • Lokale Injecties: met cortocosteroïden en een lokaal anestheticum. (Pagina wordt momenteel ge-update)