Schouder / Arm

Bursitis Subacromialis

Definitie

Bursitis Subacromialis is een ontsteking van de slijmbeurs die zich onder het acromion bevindt. Het is een van de meest voorkomende schouderklachten. Binnen de orthopedie wordt dit ook wel het impingement syndroom genoemd.

Etiologie

De oorzaak voor het ontstaan van een bursitis subacromialis is buiten een trauma niet altijd duidelijk. Functiestoornissen van de cervicale wervelkolom en cervicothoracale overgang kunnen een rol in de etiologie spelen. Het is dan ook van groot belang naast het onderzoek van de schouderfunctie ook de cervicale wervelkolom in het onderzoek te betrekken.

Klachten/Verschijnselen

Over het algemeen wordt het klachtenpatroon gekenmerkt door schouderpijn, die bij belasting boven de negentig graden abductie, toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van ontstekingsverschijnselen.

De lokalisatie en het uitstralingspatroon van de pijn kunnen aanwijzingen geven of men met een primaire aandoening van de schouder heeft te maken, of dat een oorzaak buiten de schouder aanwezig is. Met name bij niet-traumatische schouderklachten, waarbij een afwijkend natuurlijk beloop aanwezig is, moeten andere ernstige aandoeningen worden uitgevraagd zoals gewrichtsklachten elders, koorts, malaise, gewichtsverlies, dyspnoe, angina pectoris. Met name een pancoasttumor moet worden uitgesloten.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Onderzoek schouderklachten bij bursitis

Voor het onderzoek van schouderklachten zijn drie schoudertesten van belang:

  1. de actieve en passieve schouderabductie,
  2. de actieve en passieve schouderexorotatie,
  3. de actieve en passieve horizontale schouderadductie.

Met deze drie testen kan men de belangrijkste schouderpathologie, die zich meestal uit in een brachialgie, vaststellen.

Daarnaast is het van belang om de passieve schouderabductie ook in een geëxoroteerde arm uit te voeren, waarbij de abductie zoveel mogelijk in het frontale vlak wordt uitgevoerd.

In het onderstaande schema staat tevens de schouderimpingement, waarbij dezelfde klinische bevindingen worden gevonden.

AANDOENING

Passieve Exorotatiebeperking

Actieve Abductiebeperking
in
Neutrale Positie Arm

 

Passieve Abductiebeperking
in
Exorotatiepositie
Arm

Passieve Horizontale Abductiebeperking

Impingement

-

+++

-

-

Bursistis Subabcromiales

-

+++

-

-

Aanvullende somatische diagnostiek

In de beginfase zijn bij ongecompliceerde schouderklachten beeldvorming en laboratorium onderzoek niet geïndiceerd.

Bij verdenking op een systeemaandoening of andere ernstige aandoening zal bij persisterende schouderklachten aanvullend bloedonderzoek moeten worden verricht (CRP, Hb, BSE, rheumafactoren).

Bij langdurig aanblijven van de schouderklachten zijn röntgenfoto's, echografie en MRI- onderzoek geïndiceerd.

Een botscan is geïndiceerd bij het vermoeden van klachten van metastase of primaire tumor.

Behandeling

Somatische behandelingen

Farmacologische behandelingen:

Andere Behandelingen

Invasieve pijnbehandeling

Bij een juist uitgevoerde injectie moet direct na de injectie de passieve abductie pijnvrij zijn
Bij tijdelijk effect is een doorverwijzing naar orthopedie zinvol.