Schouder / Arm

Schouderarthrose

Definitie

Arthrose van het glenohumerale gewricht is een ossale degeneratieve afwijking van dit gewricht

Etiologie

De oorzaak voor het ontstaan van een glenohumerale artrose kan posttraumatisch (sportblessures) van origine zijn, maar kan ook ontstaan in het kader van systeemaandoeningen zoals reumatoïde artritis, infecties van dit gewricht en in het kader van een hemiplegie.

Functiestoornissen van de cervicale wervelkolom en cervicothoracale overgang kunnen een rol in het klinisch beeld hebben. Het is dan ook van groot belang naast het onderzoek van de schouderfunctie ook de cervicale wervelkolom in het onderzoek te betrekken.

Klachten/Verschijnselen

Het klachtenpatroon kenmerkt zich door een functiebeperking en schouderpijn die bij elke belasting toeneemt. Daarnaast wijzen nachtelijke pijn en de onmogelijkheid om op de aangedane zijde te slapen in de richting van ontstekingsverschijnselen.

De lokalisatie en het uitstralingspatroon van de pijn kunnen aanwijzingen geven of men met een primaire aandoening van de schouder te maken heeft of dat een oorzaak buiten de schouder aanwezig is. Met name bij niet-traumatische schouderklachten waarbij een afwijkend natuurlijk beloop is moeten andere ernstige aandoeningen worden uitgevraagd zoals klachten over gewrichtsklachten elders, koorts, malaise, gewichtsverlies, dyspnoe, angina pectoris.

Met name een pancoasttumor moet worden uitgesloten.

Diagnostiek

Onderzoek Schouderklachten bij een glenohumerale artrose

Voor het onderzoek van schouderklachten zijn drie schoudertesten van belang: de actieve en passieve schouderabductie, de actieve en passieve schouderexorotatie en de actieve en passieve horizontale schouderadductie. Met deze drie testen kan men de belangrijkste schouderpathologie, die zich meestal uit in een brachialgie, vaststellen.

Daarnaast is het belang de passieve schouderabductie ook in een geëxoroteerde arm uit te voeren, waarbij de abductie zoveel mogelijk in het frontale vlak wordt uitgevoerd.

De meest kenmerkende actieve en passieve bewegingsbeperking is de ernstige tot afwezige exorotatie.

Aandoening

Passieve Exorotatiebeperking

Actieve Abductiebeperking

in

Neutrale Positie

Arm

Passieve Abductiebeperking

in

Exorotatiepositie Arm

Passieve Horizontale Abductiebeperking

Arthrosis /Arthritis Glenohumeraal Gewricht

+++

+++

+++

+

Capsulitis Glenohumeraal Gewricht

+++

+++

+++

+

Aanvullend Somatische Diagnostiek

In de beginfase zijn bij ongecompliceerde schouderklachten beeldvorming en laboratorium onderzoek niet geïndiceerd.

Bij verdenking op een systeemaandoening of andere ernstige aandoening zal bij persisterende schouderklachten aanvullend bloedonderzoek moeten worden verricht (CRP, Hb, BSE, rheumafactoren).

Een botscan is geïndiceerd bij vermoeden van klachten op basis van metastase of primaire tumor.

Behandeling

Somatische behandelingen

Farmacologische behandelingen:

Andere Behandelingen

Interventionele Pijnbehandeling