Pijndiagnosen

oncologische pijn

Wat is oncologische pijn ?

Bij oncologische wordt de pijn direct door het tumorproces zelf veroorzaakt. Dit in tegenstelling tot de pijn die door de oncologische behandeling kan ontstaan (bestralingsneuropathie, cytostaticaneuropathie).

Oncologische pijn kan zowel nociceptief, neuropathisch als visceraal van karakter zijn of een combinatie van deze verschillende soorten pijn zijn.

Belangrijk bij oncologische pijn zijn de secundaire factoren zoals angst en depressie. Deze kunnen leiden tot een therapieresistente pijn, waarbij eerdere verhogingen van de pijnmedicatie niet tot een gewenst resultaat heeft geleid.

Naast antinociceptieve en antineuropathische medicatie kan adjuvante medicatie zoals anxiolitica en antidepressiva een belangrijk pijnreducerend effect hebben.