Pijndiagnosen

vasculaire pijn

Wat is vasculaire pijn ?

Vasculaire pijn wordt veroorzaakt door vasculaire arteriële insufficiënte cq arteriële afsluiting. Hierbij treedt zowel een nociceptieve pijn op door weefselbeschadiging als een neuropathische pijn doordat zenuwweefsel door hypoxie gaat disfunctioneren en/of beschadigd raakt.

De diagnose vasculaire pijn wordt gesteld op grond van de symptomen van vasculaire insufficiëntie met de daarbij begeleidende pijnsymptomatologie.

De medicamenteuze behandeling richt zich zowel op de nociceptieve als neuropathische onderliggende pijnmechanismen.