Pijndiagnosen

viscerale pijn

Wat is viscerale pijn ?

Viscerale pijn wordt veroorzaakt door weefselbeschadiging van interne organen en is zodanig een nociceptieve pijn.

De pijn wordt meestal diffuus aangegeven in tegenstelling tot andere nociceptieve pijn bijvoorbeeld uitgaande van het bewegingsapparaat waarbij de patiënt zijn pijn meestal goed kan lokaliseren.

Omdat viscerale pijn meestal moeilijk te behandelen is ligt er waarschijnlijk een ander mechanisme aan ten grondslag.