Voor zorgverleners

Speciale verwijzing

Zijn voor specifieke pijnklachten aparte poliklinische spreekuren?

Normaal wordt de patiënt op binnenkomst voor het eerste polikliniekbezoek bij één van de stafleden of assistenten in opleiding gepland.

Is de patiënt in het verleden op onze polikliniek behandeld door een bepaalde pijnspecialist, dan wordt zoveel mogelijk gestreefd om de patiënt bij dezelfde arts te plannen wanneer hij opnieuw naar onze polkliniek wordt verwezen.

Er zijn een aantal redenen waarvoor de patiënt binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM verwezen kan worden naar een pijnspecialist die op een gebied van de pijn en de behandeling daarvan gespecialiseerd is.

Wanneer de patiënt lijdt aan CRPS dan is hiervoor een speciale polkliniek georganiseerd, waarbij de patiënt multidisciplinair (pijnspecialist, chirurg en revalidatiearts) bekeken zal worden.

Ook voor patiënten met pijnlijke neuropathiëen zal in de toekomst een speciale polikliniek ingericht worden.

Voor patiënten met oncologische pijn is binnen het Oncologisch Centrum een speciale polikliniek georganiseerd. Verwijzing naar deze polikliniek kan via de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM plaatsvinden.

Een andere reden is dat U de patiënt speciaal naar een bepaalde pijnspecialist binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM stuurt omdat U op grond van de klachten van de patiënt daarvoor een reden heeft.