Voor zorgverleners

Pijn Kennis Centrum Maastricht en UPCM

Het Pijn Kennis centrum Maastricht was samen met de pijnkenniscentra in Groningen, Rotterdam en Nijmegen in 1993 ingesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. De pijnkenniscentra waren opgericht om kennis en onderzoek te ontwikkelen op het gebied van pijn.

Het PKC-Maastricht vormde een onderdeel van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en was ondergebracht bij de afdeling Anesthesie/Pijnbestrijding.

Het PKC-Maastricht had de speciale opdracht van de regering om onderzoek te doen naar vernieuwende behandelingen, diagnostiek en consensusvorming. In de afgelopen 15 jaar is er veel onderzoek gedaan naar pijn. Dit in samenwerking met allerlei medische disciplines binnen het MUMC+ en instituten binnen en buiten de Universiteit Maastricht. De resultaten van deze onderzoeken werden voor een groot deel direct in de praktijk van de pijnbehandeling toegepast. Hierdoor werden en worden de patiënten op de Polikliniek Pijnbestrijding volgens de laatste wetenschappelijke inzichten behandeld.

In 2008 is de subsidie van de pijnkenniscentra beëindigd. Het PKC-Maastricht wordt onder de naam UPCM (Universitair Pijn Centrum Maastricht) voortgezet. Het UPCM blijft zoals het voormalige PKC-Maastricht verbonden aan het MUMC+ en valt onder de afdeling Anesthesiologie/Pijnbestrijding.

Het UPCM heeft nog steeds als voornaamste doel onderzoek te doen naar vernieuwende behandelingen, diagnostiek en consensusvorming. Maar zij zal zich vooral concentreren op dié gebieden binnen de pijn waarover zij de afgelopen jaren een grote expertise heeft opgebouwd.