Voor zorgverleners

Verwijsinformatie

Welke informatie moet er bij een verwijzing naar de polikliniek pijnbestrijding van het UPCM?

Patiënten die verwezen worden naar onze polkliniek hebben reeds een lange medische voorgeschiedenis met vele behandelingen en bezoeken aan diverse specialismen. Tijdens het eerste consult wordt daarom zoveel mogelijk medische informatie verzameld om een goede en gerichte multidisciplinaire behandeling te kunnen instellen. Naast de resultaten van de pijnvragenlijsten en het somatisch onderzoek is medische informatie uit het verleden van de patiënt die betrekking hebben op zijn pijnklachten van groot belang. Omdat deze medische informatie meestal ontbreekt tijdens het eerste consult moet er meestal een tweede consult gebruikt worden om de informatie compleet te krijgen. Dit heeft een negatief effect op de polikliniekplanning en dus de wachtlijst. Het is daarom van groot belang de volgende informatie mee te geven of the faxen (043-3875737).

De volgende medische informatie is van belang:

  • Alle brieven van specialisten die de patiënt voor zijn huidige pijnklachten heeft bezocht.
  • Alle uitslagen van beeldvormende technieken zoals scans en foto's die zijn gemaakt met betrekking tot zijn huidige pijnklachten.
  • Als elders (buiten de regio of in België) scans en foto's die zijn gemaakt, wilt U de patiënt vragen of hij de CD-ROM's meeneemt naar het eerste consult.