Voor zorgverleners

verwijzing

Moet de patiënt naar de polikliniek pijnbestrijding van het UPCM altijd verwezen worden?

  • Alle patiënten die binnen de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM worden behandeld zijn door een arts doorverwezen. Dit betekent dat de patiënt altijd een verwijzing van U moet hebben en zonder deze verwijzing niet in behandeling genomen kan worden.
  • Normaal wordt een verwijsbrief meegeven of een afspraak gemaakt via Uw secretaresse en de verwijsbrief opgestuurd. Wanneer de patiënt zich telefonisch of aan de balie van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM meldt met de mondelinge mededeling dat hij verwezen is door U zonder dat de patiënt een verwijsbrief heeft dan wordt de patiënt gevraagd in dit geval zelf de verwijsbrief bij U te halen en naar ons toe te sturen.
  • Het komt regelmatig voor dat patiënten al behandeld zijn op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM voor een bepaalde klacht en dat deze behandeling in een bepaald jaar al afgesloten is. Wanneer dezelfde klachten binnen een jaar weer terugkomen dan hoeven wij geen nieuwe verwijzing van U te hebben en kan de patiënt gewoon een afspraak op de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM maken.
  • Als het langer dan een jaar geleden is dat de patiënt voor het laatst de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM heeft bezocht dan moet ook bij het bestaan van dezelfde klacht waarvoor men reeds eerder onder behandeling was weer een verwijzing door U plaatsvinden. Dit is gedaan omdat er in een jaar veel kan veranderen in de medische situatie van de patiënt. De patiënt wordt dan weer gepland als nieuwe patiënt omdat we dan voldoende tijd kunnen uittrekken om de patiënt zo goed mogelijk te onderzoeken en een goed behandelingsbeleid in te stellen.

Wanneer de verwijzing in ons bezit is krijgt de patiënt pijnvragenlijsten toegestuurd die hij met de ingesloten envelop aan ons terug kan sturen. Pas dan vindt de planning plaats van de eerste afspraak op de Polikliniek Pijnbestrijdingvan het UPCM.

Patiënten met oncologische pijn krijgen geen pijnvragenlijsten opgestuurd.