Voor zorgverleners

Wachtlijst

Is er een wachtlijst bij de Polikliniek Pijnbestrijding?

Bij iedere polikliniek van een ziekenhuis is er sprake van een wachtlijst. Bij ons wordt onder de wachtlijst verstaan de periode tussen het zich zelf aanmelden van de patiënt en de eerste keer gezien wordt door een arts.

Ook wij kennen een wachtlijst welke wordt veroorzaakt door de grote toestroom van patiënten met pijn.

Het is het streven van de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM om de wachtlijst voor nieuwe patiënten zo kort mogelijk te houden.

Daarom wordt op deze website steeds aangegeven wat op dat moment de duur van de wachtlijst in weken is.

De bedoeling is om de wachttijd tussen de een en de twee weken te houden.

Wanneer Uw patiënt naar een speciale pijnspecialist verwezen moet worden dan kan voor de patiënt de wachttijd tot het eerste consult bij de desbetreffende arts langer worden.

Patiënten met oncologische pijn worden binnen 2 werkdagen gezien in de speciale pijnpolikliniek van het UPCM binnen het Oncologisch Centrum.