Voor zorgverleners

Consequenties Pijnvragenlijsten

Wat zijn de consequenties van de pijnvragenlijsten voor Uw patiënt?

Als de patiënt voor de eerste keer op consult komt, zijn de uitslagen van de pijnvragenlijsten reeds bekend. Deze verschillende pijnvragenlijsten geven de behandelend pijnspecialist informatie over de diverse aspecten van de pijn.

De samenstelling van de pijnvragenlijsten is zo gekozen dat, wanneer er afwijkende uitslagen worden gevonden, een gerichte doorverwijzing en/of behandeling kan plaatsvinden zoals bij een vastgestelde depressie. Voor bewegingsangst en catastroferen zijn er speciale cognitiefgedragsmatige pijnprogamma's ontwikkeld.

De diagnostiek van de pijnvragenlijsten speelt ook een grote rol in het wekelijkse multidisciplinaire pijnteam. De uitslagen van de pijnlijsten kunnen dan een indicatie vormen voor eventuele parallelle behandelingen, naast een somatische behandeling, zoals cognitiefgedragsmatige behandelingen, revalidatiebehandelingen, behandeling van depressie en psychologische begeleiding.

Een en ander wordt met de patiënt besproken en deze krijgt hierover een advies. Uiteindelijk bepaalt uw patiënt zelf (in overleg met zijn pijnspecialist) of hij deze adviezen opvolgt.