Voor zorgverleners

meedoen aan onderzoek

Wat als mijn patiënt wordt gevraagd te participeren in wetenschappelijk onderzoek?

Veel over de oorzaak en behandeling van pijn moet nog worden onderzocht. Daarom komt het regelmatig voor dat de patiënt door zijn behandelend pijnspecialist wordt gevraagd mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Een dergelijk wetenschappelijk onderzoek is aan strenge regels gebonden, waarbij de patiënt eerst mondeling en schriftelijk wordt ingelicht over het doel van het onderzoek, de eventuele nadelige gevolgen, de duur van het onderzoek en eventuele vergoeding van kosten door hem gemaakt.

Het is van belang voor de patiënt te weten dat, wanneer hij beslist niet aan een onderzoek mee te doen, dit geen enkel gevolg heeft voor zijn behandeling binnen onze polikliniek. Daarnaast heeft de patiënt altijd het recht zonder opgaaf van reden, om uit het onderzoek te stappen.