Voor zorgverleners

Onderzoek 1e Consult

Wat wordt er tijdens het eerste consult onderzocht?

De behandelend pijnspecialist zal tijdens het eerste bezoek de patiënt uitgebreid algemeen lichamelijk, neurologisch, orthopedisch en manueelgeneeskundig onderzoeken om achter de oorzaak van de klachten te komen.

Hij zal op grond van zijn onderzoek moeten bepalen of er aanvullend onderzoek moet gebeuren of dat hij de patiënt eerst naar een andere specialist verwijst.

Daarnaast zal de pijnspecialist foto's die eerder zijn gemaakt en/of medische informatie bij specialisten waarbij de patiënt eerder onder behandeling is geweest moeten opvragen.

De pijnspecialist zal de patiënt aan het einde van het eerste consult uitgebreid inlichten over wat hij niet en wel gevonden heeft en wat de eventuele oorzaak van zijn pijnklachten is en om welke soort pijn het gaat. Dit laatste is belangrijk omdat het soort pijn bepaald welke behandeling de patiënt nodig heeft.

Daarnaast zal de pijnspecialist op grond van de uitslagen van de pijnvragenlijsten bespreken welke andere factoren belangrijk zijn voor de pijn.

In de meeste gevallen zal hij aan het eind van het eerste polikliniekbezoek in overleg met de patiënt een behandelplan en de afspraken daarvoor maken.