Voor zorgverleners

Uitslag pijnvragenlijsten

Wat gebeurt er met de pijnvragenlijsten?

Als de patiënt zijn pijnvragenlijsten heeft ingevuld en aan ons heeft teruggestuurd worden zij eerst geanalyseerd.

De resultaten hiervan worden naar de behandelde pijnspecialist gestuurd en zijn reeds op het eerste consult bij de Polikliniek Pijnbestrijding van het UPCM aanwezig.

Omdat deze pijnvragenlijsten een onderdeel vormen van de diagnostiek van de pijnklachten, zal de behandelend pijnspecialist de resultaten met de patiënt bespreken.