Researchvisie: Oncologische Pijn

Dr. M.H.J. van den Beuken-Everdingen, Internist/Oncologische Pijn & Palliatieve Zorg

In patiënten met kanker is pijn een groot probleem. 59% van de  patiënten heeft gedurende anti-tumorbehandeling pijn. Een percentage van 64% wordt gevonden bij de palliatiefbehandelde kankerpatiënten. In Nederland wordt de pijn in meer dan 50% van de kankerpatiënten inadequaat behandeld. Ongeveert 20% van de pijn bij kankerpatiënten is neuropathsich en in  40% is er sprake van een combinatie van nociceptieve en neuropathische pijn.

Met name neuropathische pijn heeft een enorme impact op de kwalitiet van leven van de kankerpatiënt. Daarbij komt nog dat de mogelijheden van pharmacologsiche pijnbehandeling van neuropathische pijn beperkt zijn.

Bij neuropathische pijn speelt, gezien haar etiologie, centrale sensitisatie een grote rol. Hierbij zijn met name de N-Methyl-D-Aspartate receptors (NMDA-receptor) betrokken. Het klinisch effectonderzoek zal zich vooral richten op de pharmacologische pijnbehandeling van de NMDA-receptorantagonist methadon bij kankerpatiënten met neuropathische pijn. Het experimenteel pijn onderzoek zal vooral gericht zijn op de werkingsmechanisme van de verschillende soorten NMDA-receptoren in het ruggemerg, waarbij tevens onderzocht wordt naar de werking van nieuwe NMDA-receptorantagonisten.

 


Sluit de enquête