Opiaat Geinduceerde Hyperalgesie

Definitie

Opiaat Geïnduceerde Hyperalgesie wordt gedefinieerd als een toename van de pijn door het gebruik van opiaten.

Etiologie

De etiologie van Opiaat Geïnduceerde Hyperalgesie is onbekend, maar is mogelijk gerelateerd aan een imbalans van het centrale nociceptieve systeem en het pronoceptieve systeem.

Klachten/verschijnselen

Ondanks een verhoging van de dosis opioïden neemt de pijn niet af maar neemt eerder toe en kan een gegeneraliseerd karakter hebben.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek

Algemeen lichamelijk onderzoek en neurologisch onderzoek is van groot belang om andere oorzaken uit te sluiten. Daarnaast kan er een allodynie en/of hyperalgesie bestaan.

Aanvullend Somatische Diagnostiek

  • Geen

Aanvullende Psychocognitieve Diagnostiek

  • RAND-36 (kwaliteit van leven)
  • VAS-Pijn (max.,min, actueel, gemiddeld/week)
  • TSK (bewegingsangst)
  • PCS (catastroferen)
  • HADS (angst en depressie)

Behandeling

Multidisciplinaire Behandeling

Op grond van de diagnose wordt al dan niet een somatische behandeling geïndiceerd en op basis van de bevindingen bij de aanvullende psychocognitieve diagnostiek kan een indicatie gesteld worden voor aanvullende diagnostiek dan wel voor een multidisciplinaire behandeling.

Niet-Somatische Behandelingen:

Somatische Behandelingen:

Farmacologische Behandeling:

  • Afbouwen bestaande opioiden en/of roteren naar een NMDA-receptor antagonist (methadon).
  • COX-2 remmer

 

Sluit de enquête