Pijn bij Neonaten en Kinderen

Researchvisie: Pijn bij Neonaten en Kinderen

Dr. J. Patijn, Neuroloog/Pijnspecialist

Het onderwerp "Pijn bij Kinderen" is in het voormalige PKC-Maastricht altijd onderbelicht geweest. Met de samenwerking tussen het UPCM en het Erasmus MC (Prof. Dr. D. Tibboel) op het gebied van translationeel experimenteel pijnonderzoek bij neonaten en kinderen is een stimulans ontstaan om dit onderwerp binnen het UPCM Maastricht op de kaart te zetten. Het Erasmus MC heeft een grote ervaring op gedaan bij de diagnostiek en behandeling van pijn bij preterm en aterm geboren kinderen die een operatie hebben ondergaan en hierdoor grote internationale bekendheid verkregen. Weinig is nog bekend over de ontwikkeling van het nociceptieve systeem in het zich ontwikkelend premature neonaat, die in het begin van zijn leven, als gevolg van een opname op een intensive care, velerlei soorten procedure pijnprikkels moet ondergaan. Tevens is door het onrijpe zenuwstelsel het effect van de behandeling van pijn onvoorspelbaar en is de pharmacokinetiek (slow en fast metabolisers) en toxiciteit van analgetische stoffen zoals morfine onbekend. Welke effecten de pijn bij prematuren op de lange termijn kunnen hebben is nog niet duidelijk. Het translationeel experimenteel pijnonderzoek en de klinischgebonden research zal zich in eerste instantie richten op de effecten van repetatieve pijnstimuli op het zich ontwikkelende nociceptieve systeem in proefdieren. Daarnaast zal het klinisch onderzoek zich richten op de behandeling van de groep neonaten, die als gevolg van opname op de intensive care, dagelijks worden blootgestels aan herhaalde pijnlijke procedures.


Sluit de enquête