Plexus coeliacus blokkade

Wat is een plexus coeliacus blokkade?

Een plexus is een netwerk van zenuwen. Eén zo'n plexus bevindt zich aan de achterzijde van de bovenbuiksholte en is verantwoordelijk voor de pijnsensatie in het gebied rondom de maag en alvleesklier. Deze plexus wordt de plexus coeliacus genoemd en is veelal verantwoordelijk voor pijnsensaties bij patiënten met maag- of alvleesklierkanker. Patiënten met dergelijke pijnklachten kunnen veel baat hebben bij een blokkade van deze plexus. De plexus coeliacus ligt aan de voorzijde van de wervelkolom en kan met een naald makkelijk bereikt worden. Bij een blokkade van de plexus coeliacus wordt via een naald een elektrisch stroompje op de zenuwbanen gezet zodat deze verwarmt. Hierdoor kan de plexus coeliacus geen pijnsignalen meer door doorgeven. Ook wordt soms alcohol gebruikt om de coeliacus plexus te blokkeren. Op de röntgenfoto (figuur 1)  hieronder ziet U een voorbeeld van een coeliacus blokkade bij de wervelkolom. De zwarte strepen zijn de naalden (zie figuur 1 bij 1) die met hun punten tot aan de voorzijde van een wervel (zie figuur 1 bij 2) zijn gebracht. Voordat u een definitieve plexus coeliacus blokkade krijgt, wordt er eerst altijd een proefblokkade uitgevoerd om te kijken of u tijdens deze periode voldoende pijnvermindering heeft.

 

Figuur 1. Röntgenfoto van een plexus coeliacus blokkade (zie tekst)

Waar moet ik op letten voordat ik plexus coeliacus blokkade krijg?

Er is een aantal situaties die u aan uw pijnspecialist moet melden als hij u een plexus coeliacus blokkade voorstelt:

 • In geval van zwangerschap kunt u geen plexus coeliacus blokkade ondergaan omdat er röntgenapparatuur wordt gebruikt.
 • Als u ziek bent of koorts hebt op de dag van behandeling kunt u geen plexus coeliacus blokkade ondergaan en moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan moet u dat aan uw pijnspecialist melden voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt. Hij zal dan eventueel bepaalde medicatie adviezen geven om deze tijdelijk te staken.

Hoe moet ik me voorbereiden op een plexus coeliacus blokkade?

 • U hoeft geen speciale voorbereidingen te treffen zoals nachtkledij omdat de behandeling meestal poliklinisch gebeurt.
 • U kunt gewoon eten voor de behandeling en uw geneesmiddelen innemen.
 • Dit geldt niet voor bloedverdunners zoals hierboven staat vermeld.
 • Zorg wel dat iemand u thuisbrengt, want u mag 24 uur niet aan het verkeer deelnemen
 • In ernstige gevallen moet er wel een opname plaatsvinden en moet u zaken zoals nachtkledij meenemen.

Hoe gebeurt de plexus coeliacus blokkade?

 • De behandeling gebeurt op het Dagcentrum, waar u zich kunt omkleden en een operatiehemd moet aantrekken. Dit hemd sluit aan de achterzijde.
 • U wordt door de verpleegkundige in de behandelruimte gebracht, waarin u een behandeltafel, een röntgenapparaat en televisiemonitors ziet opgesteld.
 • U wordt op de behandeltafel op uw buik gelegd met een kussen eronder.
 • De bloeddruk en uw zuurstofgehalte in het bloed worden tijdens de behandeling gecontroleerd.
 • De juiste plaatsbepaling van de proefblokkade wordt gedaan met het röntgenapparaat.
 • Deze plaats wordt gemarkeerd met een viltstift op de huid.
 • Vervolgens wordt de omgeving van deze plaats ontsmet met een koude, rode vloeistof.
 • De pijnspecialist dekt met enkele steriele doeken de plaats af om steriel te kunnen werken.
 • De huid wordt plaatselijk verdoofd, waarna de pijnspecialist onder röntgendoorlichting (via de televisiemonitor) de naalden op de juiste plaats brengt.
 • Ook wordt er wat contrastvloeistof en lokale verdoving ingespoten om de positie van de naald goed te zien.
 • Bij een definitieve plexus coeliacus blokkade wordt er naast de lokale verdoving bij het zenuwnetwerk ook alcohol in gespoten om de zenuwbanen te blokkeren.
 • Na deze behandeling moet u op de Polikliniek Pijnbestrijding een afspraak na zes tot acht weken met uw eigen pijnspecialist maken die het effect van de behandeling zal controleren en eventueel het verdere behandelbeleid met u zal bespreken.

Hebben plexus coeliacus blokkades bijwerkingen?

 • Diarree is een vaak voorkomende bijwerking.
 • In zeldzame gevallen treedt er een bloeddrukdaling op die goed is te behandelen. U kunt dan ook in de eerste weken na de behandeling wat duizelig worden als U plotseling rechtop komt.
 • In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden.

Wanneer kan ik pijnvermindering verwachten?

 • Na een coeliacus plexus blokkade kan er napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt.
 • Het beste resultaat van de behandeling zien we na een dag.
 • Hierna wordt er een controleafspraak na enige weken met uw eigen pijnspecialist gemaakt.

 

Sluit de enquête