Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure Injectie nervus Infraorbitalis

Positie en anatomische landmarks

Patiënt in in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn. De onderrand van de oogkas wordt gelokaliseerd en vervolgens wordt het foramen infraorbitalis gepalpeerd en gemarkeerd. Dit ligt meestal 2.5cm van de zijkant van de neus (zie figuur).

 

 

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en eventueel steriel afgedekt. De behandelaar staat naast de patient. De naald (22G) wordt loodrecht (of onder echogeleiding), iets mediaal van het foramen infraorbitalis geintroduceerd tot er botcontact of paresthesiën in de neus en bovenlip worden waargenomen. Vervolgens wordt de naald wat teruggetrokken en worden het lokaal anestethicum en de corticosteroïden ingespoten (2cc).

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding

Sluit de enquête