Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure Injectie nervus Supraorbitalis

Positie en anatomische landmarks

Patient ligt in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn.

De fissura supraorbitalis wordt gepalpeerd en gemarkeerd. Deze ligt meestal 2.5cm van de mediaan lijn (zie figuur).

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en eventueel steriel afgedekt. De behandelaar staat aan het hoofdeind achter de patient. De naald (22G) wordt loodrecht (of onder echogeleiding), iets mediaal van de fissura supraorbitalis geintroduceerd tot er botcontact of paresthesiën in het voorhoofd worden waargenomen. Vervolgens wordt de naald wat teruggetrokken en worden het lokaal anestethicum en de corticosteroïden ingespoten (2cc).

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding

Sluit de enquête