Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderrug / Bekken

Procedure Lumbaal Symphaticus Proefblokkade

De patiënt wordt in buikligging op de behandeltafel gepositioneerd. Gebruik kan worden gemaakt van een kussen onder de buik om de lordose te doen verstrijken. Met de C-boog wordt ter hoogte van L2-L4 AP doorlicht. De boog wordt in craniocaudale richting zodanig bijgesteld dat de sluitplaten van L2-L4 loodrecht worden doorlicht. Vervolgens wordt de C-boog onder continue doorlichting zodanig uitgedraaid naar lateraaldat de schaduw van het distale eind van de processus transversus in 1 lijn valt met de laterale rand van het corpus L2-L4. (figuur 1) 

Figuur 1. Lumbaal sympathicus: proefblokkade aanprikpunt oblique
opname. 

Na steriel afdekken wordt onder lokaal verdoving van de huid met lidocaïne 1% een naald in tunnelvisie ingebracht tot aan de voorzijde van het corpus. Gericht wordt op het onderste of bovenste 1/3 deel van het corpus. In laterale opname controleren of de naald niet voorbij de ventrale zijde van het corpus komt. Ook in AP-opname controleren waar de naaldpunt staat, deze moet over de facetkolom projecteren. (figuur 2) 

Figuur 2. Lumbaal sympathicus: proefblokkade aanprikpunt oblique
opname met naald in tunnelvision.

 Ten alle tijden dient een geringe hoeveelheid (0,5-1 ml) contrastvloeistof worden geïnjecteerd (indien teveel contrast gespoten is wordt het lastiger de naald te herpositioneren). In de AP-opname dient het contrast voor het corpus terecht te komen als een wolk, maar niet naar lateraal. Bij met name streepvormige laterale verspreiding kan de naald in het psoas compartiment staan. In dat geval moet de naald iets dieper worden geprikt. In de laterale doorlichting zie je een streng lopen aan de voorzijde van het corpus (Figuur 3). Bij een proefblokkade wordt geprikt met een SMK 15 canule ter hoogte van L3. Na vaststelling van de juiste positie met de C-boog wordt 5-10 ml lidocaïne 1% of bupivacaïne 0,25% geïnjecteerd afhankelijk van de spreiding van het contrast. 

Figuur 3. Lumbaal sympathicus: proefblokkade aanprikpunt lateraal
opname met contrast.

Complicaties

Door uitschakeling van de sympathicus treedt vasodilatatie op in een been. Dit kan gepaard gaan met hypo-tensie. De patiënt dient voor de behandeling een infuus te krijgen. Op de verkoever dient gedurende drie kwartier intermitterend de bloeddruk gemeten te worden. Eventueel kunnen intraveneus kristalloïden gegeven worden op geleide van de bloeddruk.
Bij het acuut overeind komen kan orthostatische hypotensie ontstaan. Na de verkoever periode dient geadviseerd te worden voldoende vocht in te nemen tijdens de eerste 24 uur. Patiënten kunnen soms een warm en oedemateus been ontwikkelen wat mogelijks geïnterpreteerd kan worden als een overshoot. Deze klachten verdwijnen meestal spontaan in ongeveer 6 weken.
Een andere mogelijke complicatie is een beschadiging van de n. ilioinguinalis of meer frequent (5-10%) de n. genitofemoralis. Dit geeft een neuropathische deafferentatiepijn.
Bij een beiderzijdse chemische lumbale sympathicusblokkade, in twee tempi, kan er bij mannen impotentie ontstaan.

 

 

Sluit de enquête