Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure nervus Occipitalis Major/Minor PRF-behandeling

De infiltratieplaatsen van de n. occipitalis major en minor worden bepaald aan de hand van de externe landmarks zoals beschreven door Vital en Becser (zie figuur 1). De naald (22G) wordt geintroduceerd tot er botcontact of paresthesiën worden waargenomen. Na perforatie van de huid wordt het thermokoppel ingebracht. Met 50 Hz, 0,5 V wordt de n occipitalis major of minor opgezocht tot de patiënt paraesthesiëen in het achterhoofd voelt. Nadien wordt er tweemaal een gepulseerde radiofrequente behandeling met 45 V gedurende 120 seconden en een maximale temperatuur van 42o C toegepast.

Figuur 1: landmarks voor N. Occipitalis Major en Minor PRF-behandelingen

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding

 

 

Sluit de enquête