Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure PRF-behandeling nervus Infraorbitalis

Positie en anatomische landmarks

Patient in in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn. De onderrand van de oogkas wordt gelokaliseerd en vervolgens wordt het foramen infraorbitalis gepalpeerd en gemarkeerd. Dit ligt meestal 2.5cm van de zijkant van de neus. (zie figuur)

 

 Figuur 1. Anatomie foramen infraorbitalis

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en steriel afgedekt. De behandelaar staat naast de patient. De naald (22G, 5 cm, 1 cm actieve tip) wordt loodrecht ter plaatse van de markering geïntroduceerd. Na perforatie van de huid wordt het thermokoppel ingebracht. Met 50 Hz, 0,5 V wordt de n infraorbitalis opgezocht tot de patiënt paraesthesiëen in het de neus en bovenlip voelt. Nadien wordt er tweemaal een gepulseerde radiofrequente behandeling met 45 V gedurende 120 seconden en een maximale temperatuur van 42.0 graden C toegepast

Complicaties

1. Infectie
2. Bloeding

Sluit de enquête