Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Aangezicht / Hoofd / Nek

Procedure PRF-behandeling nervus Supraorbitalis

Positie en anatomische landmarks

Patiënt ligt in rugligging met het hoofd in lichte extensie. Positie hoofd in mediaanlijn.

De fissura supraorbitalis wordt gepalpeerd en gemarkeerd. Deze ligt meestal 2.5cm van de mediaan lijn (zie figuur)

Procedure

Het gebied wordt aseptisch gemaakt en steriel afgedekt. De behandelaar staat aan het hoofdeind achter de patient. De naald (22G, 5 cm, 1 cm actieve tip) wordt loodrecht ter plaatse van de markering geïntroduceerd. Na perforatie van de huid wordt het thermokoppel ingebracht. Met 50 Hz, 0,5 V wordt de n. supraorbitalis major of minor opgezocht tot de patiënt paresthesieën in het voorhoofd voelt. Nadien wordt er tweemaal een gepulseerde radiofrequente behandeling met 45 V gedurende 120 seconden en een maximale temperatuur van 42o C toegepast.

Sluit de enquête