Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Schouder / Arm

Procedure PRF-behandeling nervus Suprascapularis

Positie en anatomische landmarks

De techniek van de PRF-behandeling en locale injectie van N. Suprascapularis zijn het zelfde. Bij een lokale injectie wordt 2ml bupivacaïne 0,25% met 40 mg corticosteroïden in depot geïnjecteerd.
Een gepulseerde RF behandeling van de nervus suprascapularis wordt als volgt uitgevoerd. De patiënt zit op de rand van het bed met iets gebogen nek. Het is niet nodig voor deze techniek gebruik te maken van beeldvormende technieken. De lokalisatie en behandeling met behulp van landmarks is efficiënter goedkoper, met minder stralenbelasting en beter resultaat.

 

Figuur 1: Anatomie van het schoudergewricht, landmarks voor een lokale injectie van de N. Suprascapularis.

De anatomie en innervatie van de schouder, met vooral aandacht voor de nervus suprascapularis en de landmarks voor de PRF-behandeling en locale injectie van de nervus suprascapularis worden in figuur 1 weergegeven. De spina scapulae wordt vanaf de craniale zijde gepalpeerd en afgetekend.

 

Figuur 2. Naaldplaatsing voor de behandeling van de n. suprascapularis


Over het midden van deze lijn, die van het acromion tot de mediale scapularand loopt, wordt een lijnevenwijdigaan de cervicale wervelkolom getrokken, de laterale hoek wordt dan in 2 gelijke delen verdeeld met een lijn en een X (het intreedpunt) wordt aangetekend deze lijn , 2.5cm vanaf de hoekpunt. Een SMK 10/5 naald wordt loodrecht op de huid in alle richtingen ingebracht tot botcontact met de scapula optreedt, dit gebeurt meestal op een diepte van 5 tot 6.5cm, waar de incisura suprascapularis gelokaliseerd wordt.

Men moet oppassen de elektrode niet te ver naar ventraal in te brengen, dan is er een kleine kans op ribcontact of een pneumothorax. De elektrode wordt op de generator aangesloten en bij een motorische (2Hz) stimulatie < 0.3V moeten er twitches te zien zijn in de schoudergordel.

Dan wordt een PRF behandeling van met een frequentie van 2, 10ms en 45V gedurende 4 min uitgevoerd. Bij de meeste patiënten treedt er dan onmiddellijk een verbetering op qua beweeglijkheid en pijn. Indien de klachten geheel verdwijnen kan de behandeling hiermee al effectief worden afgesloten, soms moet men deze na enkele weken nog eenmaal herhalen.

Complicaties

De belangrijkste complicatie van de injectie is een infectie. Na de injectie kan er een tijdelijk toename van pijn optreden.
Bij injectietechnieken dient men bedacht te zijn op intravasale injectie in de suprascapulaire arterie of vene. Ook een punctie van de long hoort tot de risico's.

 

 

 

Sluit de enquête