Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

In de multidisciplinaire teambespreking wordt op grond van verdachte psycho-cognitieve diagnostiek, een nader psychiatrisch onderzoek ingesteld, met al of niet een indicatie tot psychiatrische behandeling.

Indien er een noodzaak voor psychiatrische behandeling bestaat, wordt deze door onze gespecialiseerde pijnpsychiater uitgevoerd en vormt dit een onderdeel van het multidisciplinaire behandeltraject. 

 

 

Sluit de enquête