Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

In de multidisciplinaire teambespreking wordt op grond van de psycho-cognitieve diagnostiek een nader psychologisch onderzoek gesteld, met al of niet een indicatie voor een psychologische behandeling.
Deze psychologische behandelingen kunnen variëren van individuele gesprekstherapieën tot cognitief-gedragsmatige groepstherapieën. De indicatie wordt gesteld op grond van uitgebreide psychologische diagnostiek.

Sluit de enquête